Tuyển dụng

Chúng tôi cần bạn

Phụ lục: 1. SỐ LƯỢNG: 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 3. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 4. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 5. YÊU CẦU: 6. QUYỀN LỢI:  7. LIÊN HỆ: 8. HẠN NỘP HỒ SƠ: Công ty CP Thương mại và…