Tin tức

Huấn luyện an toàn PCCC

Một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của bất kì nơi làm việc nào chính là sự an toàn trong môi trường làm việc và sức khỏe của nhân viên. Chính vì coi trọng yếu tố trên, doanh…

Chúng tôi cần bạn

Phụ lục: 1. SỐ LƯỢNG: 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 3. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 4. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 5. YÊU CẦU: 6. QUYỀN LỢI:  7. LIÊN HỆ: 8. HẠN NỘP HỒ SƠ: Công ty CP Thương mại và…