Thông tin – Sự kiện

Huấn luyện an toàn PCCC

Một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của bất kì nơi làm việc nào chính là sự an toàn trong môi trường làm việc và sức khỏe của nhân viên. Chính vì coi trọng yếu tố trên, doanh…

LỄ KHAI TRƯƠNG TRỤ SỞ MỚI

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc đầu tư trụ sở công ty, vừa qua công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (Công ty Việt Khánh) triển khai xây dựng trụ sở công…