CÔNG TY VIỆT KHÁNH – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào lúc 14g00 ngày 13/04/2016, tại hội trường Tổng công ty Khánh Việt số 118 Hùng Vương, Nha Trang, công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (công ty Việt Khánh) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Khách mời tham dự Đại hội gồm có các ông bà:

Ông Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh việt;

Ông Hồ Thượng Hải – Chủ tịch Công đoàn, Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt;

Và các cổ đông là đại diện cho các tổ chức công đoàn trong Tổng công ty Khánh Việt cũng về dự Đại hội.

Ông Lê Tiến Anh phát biểu tại Đại hội

Trong không khí ấm cúng, chân tình các cổ đông đã trao đổi, góp ý về phương châm hành động với mong muốn công ty Việt Khánh phát triển nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa góp phần mang lại cổ tức cho các cổ đông tham gia góp vốn.

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội với 100% phiếu tán thành.

Năm 2016 là năm kết thúc nhiệm kỳ lần thứ nhất của HĐQT và BKS và cũng tại Đại hội HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 đã được cổ đông bầu ra với số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

–         Bà Vũ Bảo Ngân – Phó phòng tổ chức Tổng công ty Khánh Việt

–         Ông Cáp Hồng Nguyên – Phó phòng kế hoạch Tổng công ty Khánh Việt

–         Ông Cao Thành Hưng – Giám đốc công ty CP Việt Khánh

–         Bà Lê Thị Hương Dung – Giám đốc công ty CP Đông Á

–         Bà Châu Thị Kim Loan – Giám Đốc NMTL Khánh Hòa

Danh sách Ban kiểm soát:

–         Bà Lê Xuân Hằng – Kế toán trưởng công ty TNHH Thương mại Khatoco

–         Ông Lê Việt Phường – Kế toán trưởng NMTL Khánh Hòa

–         Ông Trần Ngọc Quang – Kế toán công ty In bao bì Khatoco

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.